Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

KURUMSAL EĞİTİMLER

Neden kurumsal eğitim almalısınız?

İş yerinde birçok problem, performans düşüklüğü, iş yerinin maddi zarar etmesi, iş aksayışları, işten çıkışlar doğru yönetilmemiş bir takım psikolojik süreçleri de barındırmaktadır. Kurumsal eğitimlerin amacı iş yerinde psikolojik temelli olabilecek problemleri en aza indirip, refah içinde hem iş verene hem personele faydalı, psikolojik anlamda sağlıklı bir ortam oluşturmaktır.

Neden bizi tercih etmelisiniz?

Bizler lisans ve master dönemimizle beraber 10 yılı aşkın insanın özünü, davranışları altındaki sebepleri anlamak üzerine araştırma yapıp çalışmaktayız. İş hayatı duygusal dünyamızın iyiliği ile ilişkili olmazsa olmaz alanlardan biridir. Uzman Klinik Psikolog tarafından verilen eğitimler defalarca pratik edilmiş bilgileri içerdiği için şirket sahibinin, yöneticilerin, personelin kendisini daha kolay yardımcı olmaktadır.

İş yerinde psikolojik sağlamlığınızı arttırmak üzerine olan bu eğitimdir. Aynı zamanda iş yerinde oluşan psikolojik problemleri anlamanızı, fark etmeniz, yönetmeniz ve nasıl önlem alacağınızı öğrenmiş olacaksınız.

Eğitimin kazanımları:

 • İş yerinde psikolojik sağlamlığı arttırmak.
 • Bireysel ve kurumsal performansı arttırmak.
 • Kimlere yöneliktir: Yönetici, Personel
 • 5 farklı eğitimden oluşmaktadır.

Bilinçdışı süreçleri her alanda etkili olduğu gibi iş yerinde de kendini göstermektedir. Bunları okumak gerekli bilgiye sahip olmayı gerektirir. İş yerinde oluşan problemler kimi zaman apaçık ortadadır. Bazı problemler ise bilinç dışı süreçleri içerdikleri için çözülmesi ve yönetilmesi bir hayli güçtür. Bu eğitimde bilinç dışı süreçler üzerinde iş yerindeki problemlerin nasıl çözüleceğini öğrenirken kendinizi, çevrenizi, müşterilerinizi daha iyi tanıyor ve anlıyor olacaksınız.

Eğitimin kazanımları:

 • İş yerinde bilinç dışı süreçlerini anlamak, yorumlayabilmek.
 • İş yerinde performansı arttırmak.
 • Refah seviyesi yüksek bir iş ortamı oluşturmak.
 • Kimlere yöneliktir: Yönetici, personel
 • 4 farklı eğitimden oluşmaktadır.

Yönetici olmak beraberinde birtakım güçlükleri getirmektedir. Yönetici olmak birçok personelin duygusal dünyası, kişilik özellikleri ile mücadele ederken bir yandan iş yerinin yararına çalışmayı gerektirmektedir. Etkili Liderlik Eğitim sizlere personel yönetmedeki zorluklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda destek olmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Eğitimin başlıca kazanımları:

 • Yöneticinin iş yerindeki performansını arttırmak.
 • İş yerinde psikolojik sağlamlığı arttırmak.
 • Yöneticinin psikolojik sağlamlığını arttırmak.
 • Kimlere yöneliktir: Yöneticiler
 • Toplamda 6 farklı eğitimden oluşan programdır.

Eğitmenlerimiz

Uzman Klinik Psikolog Emrehan Mutlu

Emrehan Mutlu Mersin’de doğdu, lise öğreniminin sonuna kadar Mersin’de yaşadı. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü burslu kazanmasıyla İstanbul’a yerleşti. Lisans eğitimi sonrasında Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamış, Aile Danışmanı olmaya hak kazanmıştır. Lisans öğrenimini tamamladığı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını bitirmiştir. Çocuklarda Ayrılma Kaygısı, Genel Kaygı ve Ebeveyn Öz-yeterliliği konulu tez araştırmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır….

Uzman Klinik Psikolog Emine DEMİRKALE

Emine Demirkale, lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü burslu olarak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yapmıştır. Yüksek lisans tezini Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül danışmanlığında, kişilerin stresle başa çıkma tarzları ve yaşam doyum düzeyleri konusu ile başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca bu süreçte; Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli eğitim kurumlarında stajlarını tamamlamıştır…

WhatsApp