Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Çift ve Aile Danışmanlığı

3 sene önce · ·Çift ve Aile Danışmanlığı için yorumlar kapalı

Çift ve Aile Danışmanlığı

Aile tanımı kültürden kültüre değiştiği gibi tarihsel süreçlere göre de değişiklik göstermektedir. Aile toplumu toplum yapan, en küçük yapı birimidir.

Çift ve aile danışmanlığının yapılmasına zamanla ihtiyaç duyulmuştur. Yaşam zorluklarının aile ortamında doğduğu ve o bağlam içerisinde çözülmeleri gerektiğine olan inanç bunlardan biridir. Bu yaklaşım ailede başlayanın ailede çözülmesi gerektiği felsefesini taşır. Bireysel danışmanlıktan farklı olarak kişilerarası ve sistem odaklıdır. Alanın önde gelen isimlerinden William Pinsof ve Lyman Wynne 1995 yıllarında aile terapileri ilk çıktığında aile terapisi alan aileleri ve almayan aileleri incelemiştir. Aile terapisine katılan ailelerin refah seviyesinin yükseldiğini gözlemlemiştir.

Aile Danışmanlığının Bireysel Danışmanlıklardan Farkı Nedir?

Aile danışmanlığının birçok avantajı vardır. Sorunun muhatabı kişileri danışan direkt orada bulabilir. Kardeşi ile alakalı birtakım problemler varsa kardeşi oradadır. Baba ile alakalı problemler varsa baba oradadır. Bireysel danışmanlıklarda kullanılan boş sandalye tekniğinin aksine duyguların yönlendirileceği nesne figürü danışmanlık sırasında orada bulunur. Burada olanı metaforik olarak açıklamak gerekirse tek bir ağaç değil ormanı değiştirmek üzerine bir yaklaşım vardır.

Bireysel danışmanlıklarda kullanılan bazı metotlar aileye yayılması ile aile danışmanlığında farklı yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Aile danışmanlığı içsel süreçlere, bireyin psikopatolojisine odaklanmak yerine ilişkiye ve içerideki o duyguya odaklanır. Aile danışmanlığının bireysel danışmanlıklardan benzer tarafı ise burada danışmanın yönlendirmesinin minimal düzeyde olmasıdır. Çiftin vereceği kararlarda çift sorumludur. Psikolog çifte ayrılıp ayrılmamalarını, çocuk yapıp yapmamaları gerektiği ile alakalı kendi fikrini dile getirmeyecektir. Verilen kararların sorumluluğu aileye aittir.

Aile Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

Peki aile danışmanlığı süreci nasıl işler? Bu süreçte psikolog bireyleri beraber ve ayrı ayrı dinleyip başvuru sebebi çerçevesinde problemi anlar. Bu problemin ne olduğunu kendi görüşünü de bildirerek paylaşır. Psikolog bireylerin duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmesi için güvenli bir ortam açar. Duygusal ifadeleri cesaretlendiren bir tarafı vardır. Aile ile iş birliği şeklinde görüşmelerin ne gibi sonuca varacağına dahil hedef belirlerler. Psikolog bu hedef doğrultusunda yaklaşacağı aile danışmanlığı ekolünü belirler. Birden fazla ekolle yaklaşıp birden fazla teknik kullanabilir. En yaygın kullanılan ekoller şu şekildedir:

 • Bilişsel davranışçı yaklaşım
 • Sistemik yaklaşım
 • Duygu odaklı yaklaşım
 • Dinamik yaklaşım
 • Transaksiyonel analiz bakışı ile yaklaşım

Sağlıklı aile nasıl olur?

Aile danışmanlığına geniş perspektiften baktıktan sonra sağlıklı aile nedir onu tanımlamak gerekir. Sağlıklı aile açık ve kendin düzenleyebilen ailelerdir. Zorluklara uyum sağlayabilen, birbirlerine her koşulda destek olabilen bir sisteme sahiptirler. Tabi ki kimi zaman ailelerde anlaşmazlıklar olmaktadır. Bu anlaşmazlıklar yapıcı çözülmesi aileyi daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Sorunları yapıcı çözülememesi, üstünü örtme aile içindeki bireylerin birbirlerine olan duyguları görmezden gelmesine sebep olacaktır. Araştırmalara göre sağlıklı ailelerin başlıca özellikleri şu şekildedir:

 • Aile bireylerine ve aileye bağlılık
 • Karşılıklı değer bilmek, samimiyet
 • Birlikte vakit geçirmeye istekli olmak
 • İletişimi güçlü kurmak
 • Kriz durumlarında beraber başa çıkabilme
 • Rollerin açık ve seçik olması

Psikolojik Hastalıklar Nelerdir?

3 sene önce · ·Psikolojik Hastalıklar Nelerdir? için yorumlar kapalı

Psikolojik Hastalıklar Nelerdir?

Psikolojik hastalıklar, kişisel yaşamı ciddi şekilde etkileyen ve dikkatle tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Ülkemizde ve dünyada yaşam koşullarındaki değişikliklerle birlikte birçok ruhsal hastalık artmaktadır. Özellikle bu hastalıklar tedavi edilmedikleri sürece hastalıkların sıklığının giderek arttığı görülmektedir. Psikiyatri kliniğinde teşhis, tedavi ve takibi yapılan ruhsal hastalıkların tedavisinde psikiyatristler ve psikologlar ortak rol oynamaktadır. Akıl hastalığı, bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisinin iki ana tedavi alanıdır. Tedavi planı belirlenirken hastalığın türü, hastanın sosyal ve fizyolojik durumu, yaşam tarzı gibi birçok faktörün kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekir.

Yaygın Görülen Psikolojik Hastalıklar

Depresyon, en sık görülen ruhsal hastalıklardan biridir. Bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın ve ciddi bir hastalıktır. Her ne kadar yaygın bir psikolojik hastalık olsa da tedavi edilebilirliği yüksektir. Depresyon aynı zamanda üzücü veya hoş olaylara karşı uyuşukluk hali olarak da tanımlanır.

İnsanların bir aktiviteyi tekrarlama ihtiyacı hissettiği ve istenmeyen durum, düşünce ve duygular ürettiği bir anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk olarak adlandırılır. El yıkamak, ev işlerini kontrol etmek, temizlik yapmak gibi basit günlük işler bile kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilir, hatta bu davranışları yaparken insanları mutsuz edebilir.

Panik atak, aniden sebepsiz yere ortaya çıkan telaş, korku ve panik duygularının eşlik ettiği epileptik nöbetler şeklinde yoğun rahatsızlıklara neden olan bir akıl hastalığıdır. Panik ataklar ülkemizde ve dünyada oldukça yaygın olup, farklı zaman aralıklarında tekrar tekrar ortaya çıkmakta ve günlük yaşamı önemli ölçüde etkilemektedir.

Bipolar bozukluk, kişinin bir süre kendini çok iyi hissettikten sonra aniden olumsuz düşünceler geliştirmesi ve içe kapanma ile karakterizedir. Başka bir tanımda hastalık, iki farklı uç arasındaki kişisel duyguların dalgalanmasıdır.

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle çocuklukta başlar ve yaşam boyu etkileri vardır. Dikkatsizlik, unutkanlık, iş kesintisi, organizasyonel zorluklar ve verilen bir görevi tamamlamada zorluk gibi bazı sorunları içerir.

Psikolojik Hastalıkların Nedenleri

Psikolojik hastalıkların nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Genetik neden
 • Biyokimyasal faktörler
 • Endokrin nedenleri
 • Bağışıklık faktörleri
 • Kişisel özellikler
 • Ekonomik nedenler
 • Ailevi sorunlar
 • İş hayatındaki çatışmalar
 • Evlilik sorunları
 • Bedensel hastalıklar
 • Psikososyal olaylar,
 • Çocuklukta yaşanan ihmal ve travmalar,
 • EMDR Terapisi.

Psikolojik hastalıkların nedeni genellikle insan hayatında karşılaşılan zorluklardır. Bu zorluklar arasında işsizlik, yalnızlık, özgüven kaybı ve yakın çevrenin ölümü sayılabilir. Ayrıca bireyler karşılanamayan beklentilerinden ve yaşadıkları çevreden etkilenebilir ve bu hastalıklar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu hastalıklar sadece belirli bir grubun değil herkesin başına gelebilir. Küçük çocuklarda bile psikolojik bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastalık ilerlemeden bireysel değişiklikleri anlamak gerekir. Bu hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri ise psikolog ve psikiyatri tarafından gerçekleştirilir. Bundan dolayı herhangi bir ruhsal hastalık ile karşılaşıldığı durumda uzman kişilere başvurmak önemlidir.

Kadıköy Bireysel ve Yetişkin Psikoloğu

3 sene önce · ·Kadıköy Bireysel ve Yetişkin Psikoloğu için yorumlar kapalı

Kadıköy Bireysel ve Yetişkin Psikoloğu

Kadıköy bireysel ve yetişkin psikoloğu kişilere psikolojik destek sağlamaktadır. Bireysel psikoloji, bir kişinin toplumda hayatta kalabilmek için geliştirdiği davranış ve duygu biçimidir. Bireyler saygılarını, güçlerini ya da kendilerini toplumda kanıtlama çabalarını davranışlarıyla gösterirler. Toplumsal ilişkilerle bilinçli olarak ilgilenme davranışı çevre ve eğitime dayalıdır. Olgun insanlar, kim olduklarının ve kişisel güçlerinin ne olduğunun farkında olan kişilerdir. Yetişkin insan durağan değildir, sürekli değişir ve yeniden uyum sağlar, kendini yeniler. Olgunluk nihai ürün değil, sürekli güncellemenin sonucudur. Olgunluk, bireyin sürekli değişerek hayatın gereklerine ve emirlerine başarılı bir şekilde uyum sağlama ve bunlara esnek bir şekilde yanıt verme yeteneğidir.

Kadıköy Bireysel Psikolog

Kişisel psikolojik danışma, uzmanların bireylere profesyonel yardım sağladığı, kişilerin kendilerini anlamalarına, farkındalık oluşturmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda bu kişilerin sorunları tanımlamalarına ve çözüm önerileri sunmalarına, karar vermelerine, yeteneklerini geliştirmelerine, çevre ile uyum içinde yaşamalarına, sağlıklı iletişim kurmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Psikolojik danışma, danışan ile danışman arasındaki bir tür karşılıklı ilişkidir, amaç danışana ve çevresine yardımcı olmak, bilgi, tutum ve davranışları teşvik etmektir. Kadıköy bireysel psikolog kişilerin daha iyi ve kişisel tatmin sağlayacak şekilde davranmaları için etkileşimli bir süreç sağlamaktadır.

Kadıköy Yetişkin Psikoloğu

Kadıköy yetişkin psikoloğu kişilik örüntülerinizi, yaşadığınız travmatik olayların yansımasını, üstesinden gelmekte zorlandığınız durumları veya geleceğe yönelik kaygılarınızı terapi sırasında analiz ederek danışmanlık sunmaktadır. Hayatın hızlı aktığı büyükşehirlerde, yetişkinler birçok rollere sahiptir. Yetişkin bireylere aile içerisinde baba ya da anne, işte çalışan, sosyal çevrede arkadaş gibi birçok rol yüklenmektedir. Yetişkinler, bazı durumlarda bu rollerin getirdiği sorumluluklar ile çıkmazdaymış gibi hissedebilir. Sorumluluğun yanı sıra, sosyal veya aile ortamlarında çeşitli roller bireylere yüklenir. Bir yetişkin psikoloğu, sadece zorluk çektiğinizde değil, kendinizi dışarıdan gözlemlemek istediğinizde de size yaklaşabilir. Tüm sorunları ve yönlendirmeleri sistematik olarak analiz etmenize ve açıklamanıza, hayatınızı daha sağlıklı bir duruma getirmenize yardımcı olacaktır.

Bireysel ve Yetişkin Psikoloğun Önemi

Günlük hayatta bazen davranışlarınızda ya da duygularınızda ortaya çıkan psikolojik sorunları anlatamayabilirsiniz. Aslında, bu sorunlarla uzun süredir karşılaşıyorsanız, kendinizle özdeşleşmeniz ve bunları sizin bir karakteriniz olarak bulmanız olasıdır. Ancak bu hastalıklar bir dizi fiziksel ve ruhsal soruna neden olabilir. Sorunları düşünürken, kökenlerinden ziyade alt başlıkları veya yüzeysel yansımaları ile ilgilenebilirsiniz. Bu entelektüel ve psikolojik sorunların yanı sıra yetkin bir bireysel ve yetişkin psikoloğu, gözden kaçırdığınız noktaları daha net bir şekilde vurgulayacak ve kendinize haksızlık ettiğiniz yerlerde benlik saygısını öne çıkaracaktır. Bir yetişkin olarak çözemediğiniz veya çevrenizle paylaşamadığınız sorunları, analiz için tüm önyargılardan arınmış bir psikolog ile paylaşmanız önemlidir. Yetişkin psikologları çeşitli tedavi yöntemlerini uygulayacak ve sizi çözümlere yönlendirecektir.

Psikolojik Tedaviler Ne Kadar Sürer?

3 sene önce · ·Psikolojik Tedaviler Ne Kadar Sürer? için yorumlar kapalı

Psikolojik Tedaviler Ne Kadar Sürer?

Psikolojik tedaviler, bireylerdeki duygusal ve davranışsal sorunları tedavi etmeye ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmeye ve korumaya yönelik tekniklerin toplu bir adıdır. Psikoterapi sırasında zihinsel durumunuz, düşünceleriniz, duygusal yapınız ve kişilik yapınız hakkında bilgi alırsınız. Psikoterapi, hayatınızı nasıl kontrol edeceğiniz ve olası sorunlarla nasıl düzgün bir şekilde başa çıkacağınız konularında yardımcı olunur. Her biri kendi yaklaşımına sahip birkaç psikoterapi türü vardır. Size uygun psikoterapi türü, kişisel durumunuza göre seçilmektedir.

Psikolojik Tedavi Türleri

Psikolojik hastalıklar için etkili olan birkaç farklı tedavi vardır. Her biri, belirli bir hastalık veya durum için diğerlerinden daha etkili sonuçlar sağlar. Terapistler genellikle bu türlerin bir kombinasyonunu kullanır. Terapist durumunuzu ve tercihlerinizi dikkate alacak ve en etkili yaklaşımı seçecektir. Psikolojik tedavi türleri aşağıdaki şekildedir:

 • Bireysel davranışçı terapi
 • Psikodinamik psikoterapi
 • Kişisel tedavi
 • Diyalektik davranış terapisi
 • Aile terapisi
 • Kabul ve taahhüt tedavisi
 • Grup tedavisi
 • Sixtus V
 • EMDR
 • Evlilik danışmanlığı
 • Sanat terapisi
 • Oyun terapisi

Psikolojik Tedavilerin Süresi

Basit problemler için tedavi genellikle birkaç hafta sürer. Daha ciddi problemler için psikolojik tedavi süresi yıllar alabilir. Psikoterapinin süresi, zihinsel hastalık, yaşadığınız belirtiler, şikayetin ne kadar süredir devam ettiği, iyileşmesi süresinin ne kadar süre sürdüğü, yaşanılan stres, hastalığın günlük hayata etkisi ve aile ile yakın çevredeki kişilerin desteklerine göre değişmektedir.

Akıl hastalığının semptomlarını tedavi etmek için ilaç tedavisi kullanılabilir. Farmakolojik terapi genellikle psikoterapi ile birlikte kullanılır ve yatan hastalara ve ayaktan hastalara verilebilir. İlaç tedavisi ruhsal hastalıkların tedavisinde çok etkilidir.

Psikolojik Tedavi Sonrası İyileşme Belirtileri

Tedaviyle ilgili tüm iletişim ve konuşmalar hastayı güçlendirmek için iyi bir fırsattır. Doğru teknik ve doğru tedavi araçlarını kullanmak önemlidir. Katılımcıların iyileşme sürecinin kendi sorumlulukları olduğunu anlamaları için uygun tekniklerin kullanılması da önemlidir. Tedavi için geçen süre çok kişiseldir ve kişinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve kaynaklarına bağlıdır. Önerilen seans sayısı duruma ve tedavi tipine bağlıdır.

Genel olarak, çoğu psikoterapi hastası 3 ay sonra daha iyi hissettiklerini bildirir. Bununla birlikte, depresyon ve anksiyetesi olan kişilerde daha kısa ve daha uzun süreler görülmüştür. Genellikle 1-2 ay içinde ve 3-4 kez belirgin düzelme görülür. Travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarda, hastaların %50’sinin daha iyi hissetmek için yaklaşık 15-20 seansa ihtiyacı vardır.

Psikolojik tedavi etkileri ilaç tedavisine kıyasla daha geç görülebilmektedir. Ancak bu tedavi yöntemleri uzun vadede daha etkilidir. Bilişsel davranışçı terapi ile tedavi edilen bazı hastaların yaklaşık 10 ila 20 seanstan sonra daha iyi hissettiklerini söylemektedir. Sadece daha basit tedavi hizmetlerine ihtiyaç duyanlar daha kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşabilirler. Ancak bilmelisiniz ki tedavi sadece bir sorunu çözmenin yolu değil, sonraki yaşamda yeni bir yaşamdır.

Çocuklarda Stres ve Baş Etme Yöntemleri

3 sene önce · ·Çocuklarda Stres ve Baş Etme Yöntemleri için yorumlar kapalı

Çocuklarda Stres ve Baş Etme Yöntemleri

Stres, fiziksel, zihinsel veya sosyal olarak stresli olabilecek durumları içermektedir. Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe, ailelerinin ve ailelerinin karşı karşıya olduğu tüm baskıları yaşamaktadır. Stres ayrıca fiziksel hastalıklardan ve aralarındaki ilişkiden de kaynaklanabilir. İnsanların duygusal zorluklar, hayal kırıklıkları, kişilerarası ilişkiler ve çevresel etkiler nedeniyle stresli olacağı bilinmektedir. Bu durum ise belirli davranış değişiklikleri, fiziksel rahatsızlıklar ve depresyon ile sonuçlanmaktadır. Bir oyun bebek ile yatan bir kız çocuğu, bu oyuncağını kaybederse stresli olabilmektedir. Aynı zamanda bir erkek çocuk için futbol topu her şeyden daha değerli olabilmektedir.

Çocuklarda Stres Nedir?

Her çocuğun strese tepkisi yaşına, kişilik özelliklerine ve zorluklarla başa çıkma yeteneklerine bağlı olarak farklıdır. Çocuklarda stres davranışsal bozukluklara veya bariz fiziksel değişikliklere neden olabilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarını etkileyen stres belirtilerini fark edebilmesi ve olası nedenleri araştırması çok önemlidir. Genellikle, aile bilirse, bu çocuğunuzun stresi ve kaygısını gidermesine yardımcı olabilir, ancak bazı çocukların profesyonel yardıma ihtiyacı olabilir. Bu açıdan stres ve kaygı gibi sorunlar dikkate alınmalıdır.

Çocuklarda Stres Belirtileri

Çocuklarda stres belirtileri farklı biçimlerde kendini göstermektedir. Uyku kaygısı, strese veya travmatik olaylara verilen yaygın bir tepkidir. Bu açıdan çocuklarınıza, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için aynı şekilde hisseden diğer çocuklar hakkında hikayeler anlatabilirsiniz. Akademik ve sosyal baskılar, özellikle uyum gerektiren baskılar, çocuklarda stresin ana nedenleridir. Ders dışı faaliyetler yararlı olsa da çok yoğun olmak çocukların stresli olmasına neden olmaktadır. Bazı çocuklar baskı altında fiziksel (ısırma, tekme atma veya vurma) veya sözlü saldırılar(bağırma veya adlandırma) ile stresli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda sabır gerektiren görevleri tamamlamakta zorluk çekerler.

Çocuklarda Stresle Baş Etme Yolları

Çocuklar karşılaştıkları anksiyete ve stresle etkili bir şekilde baş edemeyebilirler. Bundan dolayı çocukların dengeli olduklarından emin olunmalı ve vücudunun strese direnmesi için yeterli miktarda su içmesinden emin olunmalıdır. Çocuklara nefes alma tekniklerini öğretmek ve bunları günlük yaşamlarında uygulamak onları rahatlatacak ve stresle baş etmelerine yardımcı olacaktır. Çocuklarda stresle baş etme yöntemleri için birçok sağlıklı yol kullanabilir. Çocukların tek ihtiyacı olan biraz yardım ve rehberlik. Aşağıdaki yöntemlerle ona yardım edebilirsiniz:

 • Evinizi sessiz, sakin ve güvenli bir yer haline getirin.
 • Rahatlatıcı bir ev ortamı yaratın ve günlük aktiviteler oluşturun. Örneğin, aile yemekleri veya akşam oyunları çocuğunuzu endişe ve stresten kurtarabilir.
 • Çocuk dizilerini, okudukları kitapları ve oynadıkları bilgisayar oyunlarını takip edin.
 • Çocuğunuza hayattaki değişiklikleri anlatın ve olası durumları onlarla tartışın. Örneğin, yeni bir şehirde yeni bir işe başlamayı düşünüyorsanız, bu durumda çocuğunuz yeni okulu, yeni arkadaşları ve yeni evi için ne anlama geldiğini açıklayın.
 • Hayatlarında olan bir olayda kontrolü ele almalarına olanak tanıyın.

WhatsApp